Salomon SchulmanFörfattare

  Salomon Schulman är en svensk författare, översättare, barnläkare och barnpsykiatriker. Han har skrivit ett flertal böcker om medicin och judisk kultur, samt essäer, polemik och krönikor i svensk dagspress. Han var med och startade satirtidningen EGGET i slutet på 1980-talet. Han föreläser i jiddisch och jiddischlitteratur på Lunds universitet, som var först i landet med att starta undervisning på jiddisch.

  Till Litteraturfestivalen på Mårbacka kommer Salomon Schulman för att berätta om några av sina favoriter bland jiddischpoeterna – bland andra journalisten och kvinnosakskvinnan Anna Margolin och den frispråkiga Celia Dropkin som chockade den litterära societeten i New York på 1920- och trettiotalet med sina poetiska beskrivningar av primära mänskliga upplevelser av kärlek, sex och död.

  Salomon Schulman har också översatt sångtexterna till nyligen bortgångne Georg Riedels sångbok Jiddischland. Klassiska barnsånger tolkade till jiddisch.

  Kvinnliga poeter som skrev på jiddisch gick under epitetet Freyenliteratur, kvinnolitteratur. Även om jiddisch funnits som skriftspråk sedan 1200-talet har det alltid varit vardagsspråket som talades i hemmet och förknippades med kvinnorna och kvinnogöromål. Jiddisch talades på landsbygden inte bland de sekulariserade judarna i städerna. Hebreiskan tillhörde liturgin och var männens attribut. För kvinnorna fanns särskilda bibliska berättelser berättelser och böner på jiddisch.

   

  Emilia Aalto