Rimma GotskosikViolinist

    Rimma Gotskosik kommer till Litteraturfestivalen på Mårbacka för att spela tillsammans med Miriam Oldenburg och Sofia Berg-Böhm i ett program kring jiddishpoeter. Det blir klezmer och kabaret från jiddishkulturen för hundra år sedan som var vital och expansiv tillsammans med dåtidens avantgarde på alternativa scener.

    Rimma Gotskosik är violinist med gedigen utbildning, född och uppvuxen i Tasjkent. Sedan 1979 bosatt i Sverige. Har spelat i Sveriges Radios Symfoniorkester och under 18 år varit konsertmästare vid Oscarsteatern samt i Stockholms Operettensemble. I många år medverkat i Stockholmsensemblens Musik på Slottet under ledning av Mats Liljefors.