Nina van den BrinkFörfattare

    ”Jag har torkat nog många golv”

    Visst minns många av oss Maja Ekelöf som vann en romantävling vid 52 års ålder med boken ”Rapport från en skurhink”.

    Nina van den Brink som skrivit den hyllade biografin om Maja Ekelöf kommer till Mårbacka och berättar om arbetet med boken och vad som hände Maja Ekelöf sedan när hyllningstalen tystnat. Här finns intervjuer med familjen, de fem barnen och aldrig tidigare publicerat material ur Maja Ekelöfs dagböcker. Hur välvilliga kommentarer Maja Ekelöf än fick för sin rapportbok fanns det också något nedlåtande och hur många som än köpte hennes bok förblev hon en städerska mer än något annat. I mitten på sjuttiotalet hade vi städerskestrejk för bättre löner till de sämst betalda, idag har vi rut- och rotavdrag som gynnar de bäst beställda. Temat för årets Litteraturfestivalen är Konst som motstånd – Nina van den Brinks biografi om Maja Ekelöf uppfyller epitetet med råge!