Nina van den Brink – stafettFörfattare

  Augustprisvinnande Nina van den Brink återvänder till Mårbacka för att räcka stafettpinnen vidare till Alice Dadgostar.

  2022 års besökare kunde njuta av det mycket uppskattade samtalet kring van den Brinks biografi om Maja Ekelöf ”Jag har torkat nog många golv”.

  Maja Ekelöf vann som bekant en romantävling vid 52 års ålder med boken ”Rapport från en skurhink” (1970) och blev i ett slag ”städerskan” med hela svenska folket. Apropå den senaste tidens debatt kring en litterär kanon finns boken inskriven i samlingen ”Tusen svenska klassiker”.

  För sin biografi om Maja Ekelöf belönades Nina van den Brink med Augustpriset i fackbokklassen 2022.

  Nina kommer nu till Mårbacka för att överlämna stafettpinnen till Alice Dadgostar och så här motiverar Nina sitt val:

  Jag vill skicka stafettpinnen vidare till Alice Dadgostar som med sin senaste bok ”Göra mig förtjänt” skriver in sig i samma tradition av yrkeslitteratur från golvet som Maja Ekelöf, en sorts rapport från en dysfunktionell förskolevärld. Dadgostars roman om Darya som hoppar mellan vikariat på förskolor sätter fingret på den dagsaktuella frågan om samhällets växande ojämlikheter, och lyckas med en klar blick på relationer och beroenden visa hur alla – barnen och personalen, men även förskolechefen och föräldern som är legitimerad läkare – blir till offer när samhället ständigt sparar och effektiviserar.

  Biljett till Litteraturfestivalen på Mårbacka köper du här.