Malin LindrothFörfattare

    Nuckan och Nuckans hjärtespalt. Två boktitlar som minsann inte skäms för sig.

    Nuckan, som utkom i maj 2018, är en essä om hur det är att som kvinna leva som singel och bortvald, eller som ofrivilligt partnerlös. I Nuckans hjärtespalt (2021) är Nuckan tillbaka för att helt enkelt föra andra samtal om kärlek, makt och relationer än de som ryms i vår tids ideal om romantisk tvåsamhet. För hur kan en samlevnadsform, som gör så många så olyckliga och begränsade, betraktas som ett tecken på normalitet?

    Malin Lindroth är också poet och dramatiker. Nuckan har dramatiserats och spelats på Kulturhuset, Stockholm stadsteater. Några andra av Lindroths senaste pjäser heter Stalins mamma, Kriget har inget kvinnligt ansikte, en dramatisering av Svetlana Alekseviltjs roman med samma namn och Madam Flod – Återkomsten.

    Malin Lindroth presenteras av författaren Marit Kapla.