Jonas EllerströmFörfattare

    Jonas Ellerström (f. 1958) är poet, ­essäist och översättare, uppvuxen på skånska landsbygden och sedan femton år bosatt i Stockholm. Han har tidigare på ellerströms utgivit diktsamlingarna ­Monoceros (2016) och Genom spegeln (2017), på Ariel förlag essäsamlingen Hemlängtan ur världen (2015) och på förlaget h:ström biografin Vilhelm Ekelund. Landskap och tanke (2017).

    Till Litteraturfestivalen på Mårbacka kommer jonas för att samtala med Birgitta Holm kring hennes senaste bok ”Mnemosyne – nio essäer om skapande”. En bok som hon kallar för sitt andliga testamente och där hon återvänder till modernismens stora författarskap, de som har präglat henne. Hör om Proust och Selma och de ofrivilliga minnena, och omtagningen som skrivmetod.