Ellen MattsonFörfattare

    Greta Garbo och Bohuslän!

    Två motsatser inom ett hyllat författarskap.

    Ellen Mattson kommer till Litteraturfestivalen för att tala om en annan berömdhet – författaren Emilie Flygare Carlén. Ännu en i raden av författarskap som återupptäcks. Flygare Carlén var vid 1800-talets mitt en av de mest lästa och omtalade kvinnliga svenska författarna. I genombrottsromanen Rosen på Tistelön (1842), som utspelar sig i Bohuslän, bryter hon mot vad man på den tiden förväntade sig av en kvinnlig författare genom att berätta en mordhistoria som utspelas i en karg och brutal livsmiljö. Under 1840-talet undersöker Flygare-Carlén i en serie romaner kvinnans roll inom och utom äktenskapet: som hustru, dotter, myndling, änka, frånskild och ogift mor. Ellen Mattsons minnesteckning över Emilie Flygare-Carlén formar sig till en inträngande skildring av en mångsidig personlighet och ett författarskap som intar en särställning i det litterära Sverige.

    Ellen Mattson är född i Uddevalla 1962 och bor utanför Ljungskile i Bohuslän. Det är också i Bohuslän åtta av hennes hittills tio romaner utspelar sig. (Den svarta månens år, hösten 2021, är den senaste.) Ellen Mattson debuterade 1992 med Nattvandring, och därefter har hon varit författare på heltid.