Birgitta Holm

    Birgitta Holm är professor i litteraturvetenskap och har länge verkat som essäist och kritiker. Birgitta Holm disputerade på den unge döde 40-talsmodernisten Gösta Oswald 1969. Sedan dess har hennes forskning framför allt gällt kvinnliga författarskap. Hon har gett ut böcker om Fredrika Bremer, Sara Lidman, Victoria Benedictsson, Rut Hillarp och Selma Lagerlöf. Nu senast en biografi om Göran Tunström med titeln Vår lusaste tragiker (2021).

    Tillsammans med författaren Lars Andersson, som själv arbetar med en biografi om Göran Tunström, diskuterar Holm och Andersson det avtryck Selma Lagerlöf gjort i Göran Tunströms författarskap. Moderator är Anna Nordlund, författare till biografin Selma Lagerlöf – Sveriges modernaste kvinna!

    Anna Nordlund