Anna Nordlund

    Selma Lagerlöf – Sveriges modernaste kvinna av Anna Nordlund, är den största, mest bildrika biografin över Selma Lagerlöf som någonsin har getts ut.

    I videon Giganternas möte på Litteraturfestivalens hemsida möter du Anna Nordlund och Anna-Karin Palm i ett samtal om Selma Lagerlöf.

    På årets Litteraturfestivalen modererar Anna Nordlund samtalet mellan Lars Andersson och Birgitta Holm om Selma Lagerlöfs inverkan på Göran Tunströms författarskap.