Alice DadgostarFörfattare och journalist

    Stafettpinnen överlämnas till Alice Dadgostar, författare och journalist som skrivit böckerna  Roxy och Göra mig förtjänt. Den förra porträtterar instagramgenerationen, en nätverksroman som namedroppar, en SMS-roman, en roman med ett härligt flow som släpper kontrollen, skrev recensenterna. Göra mig förtjänt handlar om Darya som hoppat av universitetsstudierna, gjort slut med killen och håller sig flytande med hjälp av olika vikariat inom barnomsorgen.

    Nina van den Brink vill överlämna stafettpinnen till Alice Dadgostar med motiveringen:

    Jag vill skicka stafettpinnen vidare till Alice Dadgostar som med sin senaste bok ”Göra mig förtjänt” skriver in sig i samma tradition av yrkeslitteratur från golvet som Maja Ekelöf, en sorts rapport från en dysfunktionell förskolevärld. Dadgostars roman om Darya som hoppar mellan vikariat på förskolor sätter fingret på den dagsaktuella frågan om samhällets växande ojämlikheter, och lyckas med en klar blick på relationer och beroenden visa hur alla – barnen och personalen, men även förskolechefen och föräldern som är legitimerad läkare – blir till offer när samhället ständigt sparar och effektiviserar.

    Biljett till Litteraturfestivalen på Mårbacka köper du här.